پروژه های برگزیده و نمایندگان IMSA-Iran در AF/AF EMR18 تونس

نتایج پروژه های برگزیده و نمایندگان IMSA-Iran جهت شرکت در AF/AF EMR18 کشور تونس:   Meta medActivity Presentation کووردیناتور: شقایق آزمودهلوکال: گیلان ارائه دهنده: آیدا آیتی (مشهد)   Women, a will through the history Activity Presentation کووردیناتور: فاطمه امامی، امیرشایان زمانیلوکال: گلستان ارائه‌دهنده: دلارام چراتی (همدان)   stop violence against women campaign Activity Fair کووردیناتور:… ادامه خواندن پروژه های برگزیده و نمایندگان IMSA-Iran در AF/AF EMR18 تونس

این قسمت هنوز حاضر نشده!!!
منتظر یک برنامه خفن از سمت ما باشین!😎