هیئت منتخب جهت اعزام به جلسات پرزیدنتی مجمع منطقه‌ای EMR18

هیئت منتخب جهت اعزام به جلسات پرزیدنتی مجمع منطقه‌ای EMR18 به شرح زیر می‌باشد: ۱- ملیکا رضادوست (کشوری)(شهیدبهشتی) ۲- بهناز راحتی (گلستان) هیئت انتخاب: مهربانو حسینی راد، پویا مومنی، شقایق آزموده لازم به ذکر است شرط پذیرش، انتقال تجربیات بعد از جلسات جهت حداکثر سازی نفع جمعی اعضای ایمسا می‌باشد.

این قسمت هنوز حاضر نشده!!!
منتظر یک برنامه خفن از سمت ما باشین!😎