ورکشاپ بین المللی
Lost in Disasters

ورکشاپ بین المللیLost in Disasters کمیته های SCORA و SCORP ایمسا ایران تقدیم می‌کنند: ️ خشونت مبتنی بر جنسیت یا GBV به خشونتی گفته می‌شود که بر اساس جنسیت افراد متوجه آن‌ها می‌شود. GBV به عنوان یک مشکل بهداشت عمومی در سراسر جهان شناخته شده و شواهد جهانی نشان می دهد که خشونت جنسی و… ادامه خواندن ورکشاپ بین المللی
Lost in Disasters

این قسمت هنوز حاضر نشده!!!
منتظر یک برنامه خفن از سمت ما باشین!😎