سنا جعفرلو | نظارتی

سلام به خانواده بزرگ ایمسا.

من سناجعفرلو بعد از مدت ها حضور در این خانه امن و زیبا که به راستی همیشه برای من پر از تجربه های جدید وآدم های دوست داشتنی است اکنون این افتخار را دارم که در ترم جاری به عنوان عضو شورای نظارتی کنار شما باشم تا بتوانم در زمان هایی که کانفلیکت پیش میاد که در هر گروه وسازمان در حال رشد وپویایی غیرقابل اجتناب است کمک کننده باشم.

به سنا Supco پیام بدهید!

سنا جعفرلو

این قسمت هنوز حاضر نشده!!!
منتظر یک برنامه خفن از سمت ما باشین!😎