Leadership

به Leadership خودتان خوش‌آمدید

۰- اسم

۱- هنگام تعیین وظایف، مهارت ها و علایق افراد را در نظر می گیرم.

۲- من به خودم و توانایی ام برای موفقیت شک دارم.

۳- من چیزی کمتر از نتایج درجه یک از تیم انتظار ندارم.

۴- انتظار دارم تیمم بیشتر از من تلاش کنند.

۵- وقتی کسی ناراحت است، سعی می کنم احساس او را بفهمم.

۶- وقتی شرایط تغییر می‌کند، می‌توانم برای دانستن اینکه چه کار کنم، مبارزه کنم.

۷- من فکر می کنم که نباید اجازه داد احساسات شخصی مانع عملکرد و بهره وری شود.

۸- من انگیزه بالایی دارم زیرا می دانم آنچه برای موفقیت لازم است را دارم.

۹- زمانی که صرف نگرانی در مورد روحیه تیم می شود، زمانی است که تلف شده است.

۱۰- من اغلب در محل کار ناراحت و نگران می شوم.

۱۱- اعمال من به مردم نشان می دهد که از آنها چه می خواهم.

۱۲- وقتی با یک تیم کار می‌کنم، همه را تشویق می‌کنم که در جهت اهداف کلی یکسانی کار کنند.

۱۳- من نسبت قوانین و انتظاراتم استثنا قائل هستم. این آسان تر از این است که همیشه مجری آن باشید!

۱۴- از برنامه ریزی برای آینده لذت می برم.

۱۵- وقتی کسی از من انتقاد می کند احساس خطر می کنم.

۱۶- من برای یادگیری آنچه مردم از من نیاز دارند، وقت می گذارم تا بتوانند موفق شوند.

۱۷- من به زندگی خوشبین هستم و می توانم فراتر از شکست ها و مشکلات موقتی را ببینم.

۱۸- من فکر می‌کنم تیم‌ها زمانی بهترین عملکرد را دارند که افراد به جای یادگیری مهارت‌های جدید و به چالش کشیدن خود، به انجام همان وظایف و بهتر کردن آنها ادامه دهند

این قسمت هنوز حاضر نشده!!!
منتظر یک برنامه خفن از سمت ما باشین!😎