مهربانو حسینی راد | VPIA

سلام! مهربانو حسینی راد هستم، دانشجو پزشکی و معاون امور بین الملل ایمسا ایران. ایمسا جایی برای تجربه های جدید و یادگیری از همدیگست، تجربه هایی منحصر به فرد مثل ارتباط و معرفی پروژه ها و کارهای دانشجوییمون به افرادی هم دغدغه، اما از فرهنگ های مختلف در سرتاسر جهان!

به مهربانو VPIA پیام بدهید!

مهربانو حسینی راد

این قسمت هنوز حاضر نشده!!!
منتظر یک برنامه خفن از سمت ما باشین!😎