عیسی کیاقادی | VPE

سلام عیسی هستم معاون امور خارجی ایمسا.
خوشحالم که تو بهترین انجمن دانشجویی پزشکی افتخار دارم که فعالیت کنم، و قراره تو این جمع صمیمی کلی اتفاق خوبو در کنار هم رقم بزنیم.
ایمسا یعنی خونه دوم…

به عیسی VPE پیام بدهید!

عیسی کیاقادی

این قسمت هنوز حاضر نشده!!!
منتظر یک برنامه خفن از سمت ما باشین!😎